Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

26 Czerwca 2014 godz: 16:15:54

Podsumowanie projektu w Sejmie RP


 W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły  mogli brać udział w projekcie "Parasol demokracji", w ramach programu pomocy Szwajcarii dla nowych państw UE. Projekt wspierany był przez Fundację Rozwoju Lokalnego "Parasol". Podstawowym celem było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą są obywatele - świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. 
Projekt poprzez warsztaty dostarczył uczniom wiedzy na temat praw wyborczych, poszerzył ich wiedzę z przedmiotu wiedza o społeczeństwie i tym samym  wzmocniona został wśród młodzieży demokratyczna kultura.
Działania projektu zakończyły się wyjazdem do Sejmu w dniu 18 czerwca 2014 roku. Uczniowie oprócz zwiedzenia Sejmu, mogli wypowiedzieć się swobodnie w czasie debaty oxwordzkiej, która miała miejsce w sali Kolumnowej. Głównym gościem debaty był poseł mniejszości narodowych Pan Miron Sycz. Przed rozpoczęciem debaty poseł zapoznał młodzież z cechami mniejszości narodowych i ich prawami. Temat debaty to: Czy konflikt ukraiński może przerodzić się w konflikt światowy?

Agnieszka Wymentowska-Derezińska

galeria: w Sejmie

utworzona: 26 Czerwca 2014 godz: 16:55:11
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski