Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

26 Czerwca 2014 godz: 14:21:21

Zestaw podręczników dla uczniów klasy I

Zestaw podręczników do klasy I Technikum

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 1.1 i część 1.2. Podręcznik do języka polskiego. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. WSiP 2014

Matematyka

Informacja we wrześniu, po zatwierdzeniu przez MEN.

Geografia

 

Po prostu. Geografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. I. Łęcka, M. Mularczyk. Nr dop. 511/2012. WSiP.

Język angielski

(grupa bardziej zaawansowana)

Matura Masters Pre – intermediate. M. Rosińska, P. Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

Język angielski

(grupa mniej zaawansowana)

Matura Masters Elementary. Marta Rosińska, Ken Wilson. Nr dop. 213/08. Wyd. Macmillan.

Matura Masters Pre-intermediate. Marta Rosińska, Philip Kerr. Nr dop. 119/2/2009. Wyd. Macmillan.

Biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka. Nr dop. 532/2012. WSiP.

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Historia

Poznać przeszłość, wiek XX. Podręcznik historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow. Nr dop. 525/2012. Nowa Era.

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski. Nr dop. 449/2012. Nowa Era.

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna. PWN. Nr dop. 414/2012.

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. A. Janicki. Nr dop. 505/2012. Nowa Era.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. EDB. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. WSiP.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Z. Makieła, T. Rachwał. Nr dop. 467/2012. Nowa Era

Wychowanie do życia w rodzinie

,,Wędrując ku dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla szkół ponadgimnazjalnych. T. Król, M. Ryś, Wydawnictwo Rubikon.

 

Zawód: technik hotelarstwa

Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie. B. Sawicka. Wyd. FORMAT-AB.

Działalność recepcji

Organizacja pracy w hotelarstwie. B. Sawicka. Wyd. FORMAT-AB.

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik do nauki zawodu kucharz w technikum i szkole policealnej, cz. 1. M. Konarzewska.

Zasady żywienia

Podstawy żywienia człowieka. D. Czerwińska. Nr dop. 3/01. Wyd. Format AB.

Ekonomika i organizacja gastronomii

Ekonomika i organizacja gastronomii Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki Format AB.

„Ekonomika i organizacja gastronomii”, A. Grontkowska, B. Klepacki, FORMAT-AB, nr dopuszczenia 35/2008.

oraz

Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki. „Ekonomika i organizacja w gastronomii”.

Anna Grontkowska. „Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie spożywczym”.

Zofia Mielczarczyk, Beata Urbańska. „Gospodarka i rachunkowość w gastronomii”.

Anna Kamiołek. „Usługi gastronomiczne” (w przygotowaniu).

Anna Kamiołek. „Organizacja produkcji gastronomicznej”.

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue. „Prowadzenie działalności gospodarczej”.

Krzysztof Szczęch. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

 

Zestaw podręczników do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Przedmiot

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia)

Język polski

Klasa I Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej. E. Nowosielska, U. Szydłowska. Nr dop. 584/1/2012. Nowa Era.

Język angielski

Matura Masters (elementary). M. Rosińska, K. Wilson. Nr dop. 213/08. Wyd. MacMillan.

Biologia

Po prostu. Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  zakres podstawowy. K. Archacka, R. Archacki. Nr dop. 532/2012. WSiP.

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Nr dop. 438/2012. Nowa Era.

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Nr dop. 447/2012. Nowa Era.

Matematyka

 

Matematyka. Podręcznik  dla zasadniczych szkół zawodowych cz.1. L. Wojciechowska, M. Bryński, K. Szymański. Nr dop. 580/1/2012. WSiP.

Informatyka

INFORMATYKA nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk. Wydawnictwo Szkolne PWN.

[ UCZNIOWIE NIE KUPUJĄ PODRĘCZNIKA - JEST W PRACOWNI]

Edukacja dla bezpieczeństwa

Po prostu. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. B. Breitkopf, M. Cieśla. Nr dop. 500/2012. Wyd. WSiP

 

 

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski