Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

28 Marca 2014 godz: 12:55:33

Najzdolniejsza z najzdolniejszych

Anna Heymann, uczennica klasy pierwszej Technikum Nr 1, ucząca się zawodu technik ekonomista, znalazła się w gronie najzdolniejszej młodzieży w województwie. W roku szkolnym 2013/14 uczestniczy w projekcie „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt ten umożliwia młodzieży z naszego województwa rozwój uzdolnień matematycznych, przyrodniczych i technicznych.
Ania poszerza swoją wiedzę, rozwija umiejętności i zdolności w ramach przedmiotu matematyka. Program Edukacyjny opracowała we współpracy z uczennicą i jej rodzicami, nauczyciel-opiekun pani Katarzyna Jesionek. 

Katarzyna Jesionek

galeria: Ania

utworzona: 28 Marca 2014 godz: 12:57:36
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski