Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

11 Grudnia 2013 godz: 20:45:39

Robert Borysiewicz Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W dniu 5 grudnia 2013 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przyznał stypendia 173 uczniom z województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród nich to prestiżowe stypendium 8 uczniów otrzymało po raz trzeci, natomiast 32 uczniów po raz drugi. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym jednemu uczniowi danej szkoły, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Serdecznie gratuluję Wam znakomitych wyników w nauce, dzięki którym odebraliście dziś to wspaniałe wyróżnienie – powiedziała do wyróżnionych uczniów Maria  Bąkowska dyrektor Biura Wojewody. Natomiast Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska życzyła stypendystom, aby realizowali swoje pasje i rozwijali swoje talenty. Złożyła także podziękowania rodzicom, wychowawcom i nauczycielom za wspieranie  uczniów w realizowaniu pasji i rozwijaniu zainteresowań. Życzyła wytrwałości, determinacji i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz wiele osobistego szczęścia. W imieniu wszystkich stypendystów podziękowanie złożył Paweł Marcin Gajewski uczeń Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Podkreślił, że otrzymane stypendium jest docenieniem starań i trudu oraz motywuje do dalszej pracy mającej na celu osiąganie jak najlepszych wyników w nauce.

źródło KO Olsztyn

Wśród nallepszych znalazł się także uczeń naszej szkoły Robert Borysiewicz, który otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, docenieniem talentu ale przede wszystkim motywacją do jeszcze lepszej i większej pracy.

 

galeria: stypendium Prezesa RM

utworzona: 11 Grudnia 2013 godz: 20:51:00
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski