Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

15 Listopada 2013 godz: 17:49:44

PROJEKT Parasol demokracji

W miesiącu wrześniu uczniowie klas pierwszych Technikum przystąpili do projektu "Parasol demokracji" w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ".
Głównym celem  projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przez okres września 2013 do maja 2014 r., przez stworzenie 16 Uczniowskich Klubów Myśli Politycznej i udział uczniów w symulacyjnej grze wyborczej.
"Parasol demokracji"służy zwiększeniu świadomości obywatelskiej wśród młodzieży. Przygotowuje uczniów do aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach  świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Projekt wzmacnia społeczeństwo obywatelskie poprzez dostarczenie uczniom wiedzy na temat praw wyborczych i tym samym prowadzi do wzmocnienia demokratycznej kultury.
Członkowie Szkolnego Klubu Myśli Politycznych uczestniczą w warsztatach omawiających systemy polityczne, rodzaje demokracji, specyfikę funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej, rodzaje ordynacji wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem polskiej ordynacji, marketing polityczny. Oprócz warsztatów, uczniowie raz w miesiącu spotykają się z trenerami, którzy moderują działalność Klubu. Do tej pory odbyły się cztery spotkania mentoringowe. Pierwsze spotkanie na temat marketingu politycznego odbyło się 05 września 2013r. zostało poprowadzone przez panią Ewelinę Ławecką. 16 września 2013r. do szkoły przyjechał pan Krzysztof Karaszewski, który opowiadał o ordynacji wyborczej. 27 września 2013r. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panią Katarzynę Błasińską na temat systemów partyjnych. 28 października 2013r. odbyła się część druga warsztatu dotyczącego marketingu politycznego przeprowadzonych przez panią Ewelinę Ławecką.
W naszej szkole powstał Szkolny Klub Myśli Politycznej, do którego obecnie należy 28 uczniów z klas ITW i ITH. Ich zadaniem jest stworzenie uczniowskich partii politycznych i zorganizowanie debaty polityczno-społecznej. Uczniowie zajmują się odpowiadaniem na zadania, które przesyłają  trenerzy. Wszystkie odpowiedzi publikujemy na forum, na którym możemy przeczytać odpowiedzi innych Klubów i uczestniczyć w dyskusji na ich temat.

 Moderator szkolny Agnieszka Wymentowska-Derezińska i przedstawicielka SKMP Magdalena Kowalska

 

nasz adres Facebook

galeria: SKMP

utworzona: 15 Listopada 2013 godz: 17:54:09
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski