Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

14 Listopada 2013 godz: 13:19:11

Pokaz ratowniczy

W sali gimnastycznej naszej szkoły, miał miejsce pokaz ratowniczy połączony ze szkoleniem dla nauczycieli i uczniów PIERWSZA POMOC NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przygotowany i przeprowadzony przez absolwentów naszej szkoły Piotra Dutkowskiego i Sylwestra Majewskiego oraz ich przyjaciół Moniki Świerzewskiej i Kacpra Pełka - studentów Szkoły Policealnej im. Profesora Zbigniewa Religi w Olsztynie. Przekazana specjalistyczna wiedza i umiejętności z dziedziny ratownictwa,  właściwy dobór środków dydaktycznych sprawiły, że zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze a stwarzane sytuacje problemowe mobilizowały wszystkich uczestników do aktywnego działania.

Agnieszka Stańczak

MediaGroupInfo

youtube

galeria: pokaz ratowniczy

utworzona: 14 Listopada 2013 godz: 12:48:26
przez: HPast

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski