Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2023/24

PRZEJDŹ>Projekt Parlament Europejski

19 Kwietnia 2017 godz: 21:18:01

Regionalne Forum Parlamentu Europejskiego

Regionalne Forum Dyskusyjne Parlamentu Europejskiego

 

18.04:

IMCO to Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. Do najważniejszych zadań jej członków należy nadzór nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. W komisji IMCO zasiada dwoje posłów z Polski - Robert Iwaszkiewicz i Róża Grafin von Thun Und Hohenstein.

12.04:

EMPL to Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Odpowiada ona za politykę zatrudnienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów. W komisji EMPL zasiada czworo posłów z Polski - Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura.

 

13.04:

ENVI to Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego. Jej członkowie zajmują się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska oraz walką ze zmianami klimatycznymi (np. kontrolą emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz zarządzaniem odpadami). W komisji ENVI zasiada czworo posłów z Polski - Andrzej Grzyb, Urszula Krupa, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska.

 

14.04:

ITRE to Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Do najważniejszych zadań jej członków należą zagadnienia związane z rozwojem i innowacyjnością europejskiego przemysłu, wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw, budową europejskiego rynku cyfrowego oraz unijną polityką energetyczną. W komisji ITRE zasiada pięciu posłów z Polski - Jerzy Buzek, Edward Czesak, Adam Gierek, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski.

11.04:

Wskutek niedopełnienia obowiązków przez większość państw członkowskich i Komisję Europejską producenci samochodów mogli bezkarnie fałszować wyniki testów emisji spalin. Tak wynika z raportu Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS). Posłowie powołali komisję w grudniu 2015 r., kilka miesięcy po tym, jak do manipulowania pomiarami przyznał się Volkswagen. W raporcie przyjętym przez PE w ubiegłym tygodniu posłowie proponują szereg rozwiązań prawnych, które mają zapobiec podobnym oszustwom w przyszłości.

 

12.04:

 

Malowanie jajek jest tradycją w wielu europejskich krajach. Ale czy jajka, które kupujemy, są bezpieczne dla naszego zdrowia? Parlament Europejski pracował nad szeregiem regulacji gwarantujących, że kury i ich jaja są hodowane w dobrych warunkach. Wśród nich znalazł się zakaz hodowania kur w wielopoziomowych, ciasnych klatkach i wprowadzenie systemu znakowania jajek zależnie od tego, w jakich warunkach zostały wyprodukowane.

W Unii Europejskiej wytwarza się siedem milionów jaj rocznie. Najwięksi producencie to Francja, Włochy i Niemcy. Europejskie jajka trafiają głównie do Japonii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Przeciętnie zjadamy średnio około 200 jajek rocznie. Jajka są cennym źródłem białek, ale nie są wykorzystywane wyłącznie do celów spożywczych. Stosuje się je też w produkcji kosmetyków, szczepionek i klejów.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zaprasza na Regionalne Forum Dyskusyjne Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się 27 i 28 kwietnia br. w stolicy Dolnego Śląska.

DEBATA: 28.04.2017, godzina 12:00, sala Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1).

Głównym wydarzeniem forum będzie debata pt.: „Europa dla Obywateli”.

  • -Co jest potrzebne dla silniejszego zaangażowania się obywateli na szczeblu krajowym i europejskim?
  • -Jak kształtowana jest polityka UE, jaką rolę pełni w tej kwestii Parlament Europejski i jaki wpływ na politykę UE mogą mieć obywatele?
  • -Jakie są źródła eurosceptycyzmu?
  • -Czy nasza historia i różnorodność kultur może nas zbliżać, jako obywateli UE?
  • -Jak wyciągać lekcje z europejskiej historii dla współczesności?

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski