Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2022/23

PRZEJDŹ>Kronika szkolna

1-sza strona Kroniki Szkolnej, rok 1947

Rok szkolny 1948-49

Rok szkolny 1949-50

Rok szkolny 1950-51

Rok szkolny 1959-60

Rok szkolny 1960-61

Rok szkolny 1961-62

Rok szkolny 1962-63

Rok szkolny 1965-66

Rok szkolny 1966-67

Rok szkolny 1967-68

Rok szkolny 1968-69

Rok szkolny 1969-70

Rok szkolny 1970-71

Rok szkolny 1973-74

Rok szkolny 1972-73

wykopki

(strona 1)

1234Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski