Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2022/23

PRZEJDŹ>SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

23 Marca 2013 godz: 14:18:33

Dopuszczonych do użytku szkolnego od 1 IX 2012r.

Kształcenie ogólne

 

Przedmiot nauczania

Tytuł programu

Autorzy

Numer w szkolnym zestawie programów

Język polski

Zrozumieć świat. Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej. (ZSZ)

J. Pakulska

1-1/ZSZ/2012

Język polski

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy i rozszerzony. (LO)

K. Olejnik

M. Miazga

A. Majerowski

1-2/LO/2012

Język polski

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego. Zakres podstawowy. (T)

K. Olejnik

M. Miazga

A. Majerowski

1-3/T/2012

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. (LO, T)

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czarnecka-Cicha

2-1/LO,T/2012

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. (ZSZ)

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czarnecka-Cicha

2-2/ZSZ/2012

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego
w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1.

(LO, T)

K. Łuniewska

Z. Wąsik

U. Tworek

3-1/LO,T/2012

 

 

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego
w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1.

(ZSZ)

K. Łuniewska

Z. Wąsik

U. Tworek

(ze zmianami N.Koloch

M. Rybska

3-2/LO,T/2012

 

 

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego
w szkole ponadgimnazjalnej. Kurs dla początkujących (LO, T).

M. Zybert

4-1/LO,T/2012

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Program nauczania historii w zakresie podstawowym do szkół ponadgimnazjalnych.

(LO,T, ZSZ)

M. Jekel

5-1/LO,T,ZSZ/2012

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

(LO, T, ZSZ)

M. Menz

6-1/LO,T,ZSZ/2012

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze. (LO, T)

B. Łabęcka

7-1/LO,T/2012

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceach
i technikach. Kształcenie w zakresie podstawowym.

(LO, T)

A. Przychoda

Z. Łaszczyk

8-1/LO,T/2012

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceach
i technikach. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

(T)

A. Przychoda

Z. Łaszczyk

8-2/T/2012

Matematyka

Program nauczania matematyki do zasadniczej szkoły zawodowej.

(ZSZ)

M. Bryński

K. Szymański

8-3/ZSZ/2012

Fizyka

Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. (LO, T, ZSZ)

M. Braun

W. Śliwa

9-1/LO,T,ZSZ/2012

Chemia

To jest chemia. Program nauczania chemii
w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. (LO, T, ZSZ)

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

10-1/LO,T,ZSZ/2012

Biologia

Po prostu. Program nauczania biologii
w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych. (LO,T, ZSZ)

K. Archacka,

R. Archacki

11-1/LO,T,ZSZ/2012

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym. (LO, T)

U. Poziomek

11-2/LO, T/2013

Geografia

Po prostu. Geografia. Zakres podstawowy. (LO, T, ZSZ)

I. Łęcka

M. Mularczyk

12-1/LO,T,ZSZ/2012

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Oblicza geografii. (LO. T)

E. Tuz,

D. Szczypiński

12-2/LO, T/2013

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości
w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. (ZSZ, LO, T)

Marek Niesłuchowski

13-1/LO,T,ZSZ/2012

Informatyka

Program nauczania INFORMATYKA. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy.

(ZSZ, LO, T)

E. Krawczyński

Z. Talaga

M. Wilk

14-1/LO,T,ZSZ/2012

Wychowanie fizyczne

Zdrowie – Sport – Rekreacja IV etap edukacyjny – szkoły ponadgimnazjalne.

 (LO, T, ZSZ)

U. Kierczak

15-1/LO,T,ZSZ/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

EDB. Po prostu. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

(ZSZ, LO, T)

B. Breitkopf

16-1/LO,T,ZSZ/2012

Religia

Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego. (LO, T)

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

17-1/LO,T/2012

Religia

Z Chrystusem. Program nauczania religii dla szkoły zawodowej. (ZSZ)

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

17-2/ZSZ/2012

Historia
i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. (LO, T)

K. Panimasz

18-1/LO, T/2013

 

 

Kształcenie zawodowe

 

Zawód

Tytuł programu

Autorzy

Numer w szkolnym zestawie programów

Sprzedawca

522301

Program nauczania dla zawodu sprzedawca

522301 (ZSZ)

M. Kircun

Z-522301-1/ZSZ/2012

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

343404 (T)

A. Dzwonkowska

M. Szczepanik

E. Czapnik

J. Czerniak

A. Kątowicz

Z-343404

-1/T/2012

Technik hotelarstwa

422402

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

M. Szczepanik

A. Kątowicz

Z-422402

-1/T/2013

Technik ekonomista

331403

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

M. Szczepanik

Z-331403

-1/T/2013

Technik ekonomista

331403

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

Edyta Kozieł,

Barbara Smoleńska,

Danuta Ślęzak

Z-331403-2/T/2013

 

Dokształcenie teoretyczne zawodowe

 

Zawód/symbol cyfrowy

Tytuł programu

Autorzy

Numer w szkolnym zestawie programów

Elektryk/741103

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektryk.

L. Jastrubczak,

M. Kostrzewska,

S. Tomczuk,

S. Hajdasz,

R. Wójcicki,

B. Bobieni,

T. Skorupski

741103,Elektryk/2012

Monter sieci instalacji
i urządzeń sanitarnych / 712616

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

L. Jastrubczak,

M. Kostrzewska,

M. Kuryło,

R. Magryn,

B. Bobieni,

T. Skorupski

712616, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych/2012

Piekarz

751204

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej
w zawodzie piekarz.

B. Kędzia,

B. Bobieni,

T. Skorupski

 

751204,PIEKARZ/2012

Kucharz

512001

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektryk.

L. Jastrubczak,

A. Kuchczyńska,

A. Szcześniak,

B. Bobieni,

T. Skorupski

512001,KUCHARZ/2012

Elektromechanik

741201

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektromechanik.

T. Walkowski,

E. Arabiej-Tymczyszyn,

W. Andrzejewski,

B. Bobieni,

T. Skorupski

741201,ELEKTROME-CHANIK/2012

Fryzjer

514101

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer.

J. Bester,

W. Jędrzejczyk,

B. Bobieni,

E. Trzcińska,

E. Ksepka

514101,FRYZJER/2012

Ślusarz

722204

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz.

T. Skorupski,

B. Bobieni,

E. Ksepka

722204,ŚLUSARZ/2012

Cukiernik

751201

Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik.

T. Górniaczyk,

J. Klińska,

B. Bobieni,

T. Skorupski

751201,CUKIERNIK/2012

Stolarz

752205

752205/stolarz – pracownik młodociany/2012

J. Krajewski,

G. Pruszyńska,

M. Pruszyński

752205,STOLARZ/2012

 

administratorZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski