Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2023/24

PRZEJDŹ>COVID

23 Października 2020 godz: 11:19:21

 

Zainteresowanych szczepieniem przeciw COVID instruktorów praktycznej nauki zawodu zapraszamy do kontaktu

 

pod nr telefonów 89 757 26 70, 506 185 064

 

e-mail:mgzszio@poczta.onet.pl (podajemy dane do kontaktu, oraz PESEL)

 

informacja MEN

 

UWAGA! Nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat lub więcej, czyli urodzonych przed 1962 rokiem. Nauczyciele, którzy mają 60 lat lub więcej będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

 

 

 

Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 31 marca br.)

 

 

 

Dyrektor Halina Pasternacka

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga:

 

Komunikat MEN Kształcenie Zawodowe- dzisiaj 23.10

 

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Regulamin i umowa użyczenia sprzętu komputerowego uczniowi

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski